tnfh.net
当前位置:首页 >> ChAr数组转qstring >>

ChAr数组转qstring

char a[20]="aaaaaaa”; QString text(a); 或者 QString text(ch); text.append(ch); text = QString("%1").arg(ch); 从QString 到 c++数组 string_str=text.toStdString(); 通过 string就可以操作了 还有很多方法。自己去看帮助

QString string = QString(QLatin1String(c_str2)) ; 还有其他多种方法: 方法一 ----------------------------------------- #define G2U(s) ( QTextCodec::codecForName("GBK")->toUnicode(s) ) #define U2G(s) ( QTextCodec::codecForName("G...

先将QString转换为QByteArray,再将QByteArray转换为char * view plain//#include "teclass.h" #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) { QApplication a(argc, argv); QString str = “hello”; //QString转char * QByteAr...

相互转换,参考示例如下: 1.从QString转换为char * 要实现把一个QString转换为char *,一般遵循这样的步骤: 第一步,对该QString对象调用QString的toLatin1()方法,以获得该字符串的latin1值。 注意toLatin1()的原型如下:QByteArray QString:...

QByteArray byteArray; unsigned char * p = (unsigned char *)byteArray.data();

你是要输出还是什么,要是输出QString到控制台的话 std::cerr

------解决方案-------------------- Qt5:可以像楼上一样直接用 Qt4 :char *ch = "我是中文"; QString str = QString::fromUtf8(ch)); ------解决方案-------------------- Qt4 :char *ch = "我是中文"; QString str = QString::fromUtf8(ch)...

您好,很高兴为您解答。 Qt5:char *ch = "中文的char*如何转换成QString?"; QString str(ch); Qt4 :char *ch = "我是中文"; QString str = QString::fromUtf8(ch));

相互转换,参考示例如下: 1.从QString转换为char * 要实现把一个QString转换为char *,一般遵循这样的步骤: 第一步,对该QString对象调用QString的toLatin1()方法,以获得该字符串的latin1值。 注意toLatin1()的原型如下:QByteArray QString:...

先将QString转换为QByteArray,再将QByteArray转换为char * view plain //#include "teclass.h" #include #include #include int main(int argc, char *argv[]) { QApplication a(argc, argv); QString str = “hello”; //QString转char * QByteA...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tnfh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com